Lelagon Dolanan

Lelagon Dolanan

lelagon dolanan yaiku sawenehing lelagon kang ora kalebu ing wewengkon jinising tembang, lumrahe dianggo dening bocah-bocah. Lelagon dolan...
Homonim

Homonim

yaiku tembung-tembung kang padha pangucapane lan padha panulisane, nanging beda tegese sebab asale tembung kang beda. upamane: 1.   -  K...
seputar wayang

seputar wayang

Gunungan wonten ing salebetipun cariyos reringgitan Gunungan: o     Gunungan inggih menika gambar wayang ingkang wujudipun kados g...

CEK WETON

Nama Anda :
Tgl. Lahir Anda :